Tilbud og prisaftale

Aftalen indgås fra kundens beskrivelser og skitser, dersom skulpturen endnu ikke er fremstillet, endelig pris gives når skulpturen er fremstilletEllers gives prisen fra Skulpturstøberiets opmåling af skulpturen.

Kontrakt

Der udfærdiges en kontrakt på opgaven som underskrives af kunden og Skulpturstøberiet.

Betalingsbetingelser

Ved kontraktens underskrivelse betales 1/3 del af kontraktbeløbet.

Når Skulpturstøberiet skønner jobbet halvfærdigt udbetales 1/3 del af kontraktbeløbet.
Når jobbet er afleveret betales sidste del af kontraktbeløbet.
Skulpturen forbliver Skulpturstøberiets ejendom indtil hele beløbet er betalt.

Renter

Ved sen indbetaling pålægges 2% til beløbet pr. md.

Rykker

Der tillægges 200,00 kr. i rykkergebyr.

Inkasso

Fakturaen overgives til inkasso uden yderligere varsel efter anden rykker, dersom der ikke er indgået en afdragsordning

Forsikringsforhold

 

Tilsendt materiale – modeller, skitser m.m
Når der er indgået en kontrakt med Skulpturstøberiet, vedr. udførelse af en støbeopgave, og der er indleveret forme, skitser eller skabeloner til denne opgave, dækker Skulpturstøberiets forsikring, hvis model eller skabelon, skulle lide skade ved BRAND – TYVERI og VANDSKADE. Der dækkes den omkostning, der er ved at genfremstille, modellen eller skabelonen. Der ydes ikke erstatning på eventuel tab af avance.

Forsikringen ophører ved opgavens afslutning, hvorefter kunde afgør, hvad der skal ske med modeller m.m.

Modeller eller skabeloner, som der ikke bliver lavet en kontrakt på, er ikke omfattet af Skulpturstøberiets forsikring. De opbevares for ejers egen regning og risiko, og Skulpturstøberiet kan ikke gøres ansvarlig for skader på eller bortskaffelse af materialet.

Færdige støbeforme
Forme opbevares 12 måneder efter levering af bronzeskulptur, hvis dette er aftalt. Derefter skal kunden rette henvendelse for at få ny aftale om opbevaring af form(e).

Ved aftale om opbevaring ud over 12 mdr. fra sidste ordreafgivelse på formen, betales en lager leje for opbevaring på lagerpaller. Pris kr.150 pr. m2/mdr. Mindstepris 50 kr./mdr

Undlader kunde at aftale, hvad der skal ske efter 12 mdr. fra sidste levering, henstår forme for kundes egen risiko, og Skulpturstøberiet kan ikke gøres ansvarlig for skader på eller bortskaffelse af materialet.

Støbeforme, der opbevares mod betaling, er omfattet af Skulpturstøberiets forsikring (mod forevisning af faktura på leje), mod BRAND – TYVERI og VANDSKADE. Der dækkes den omkostning, der er ved at genfremstille, modellen eller skabelonen. Der ydes ikke erstatning på eventuel tab af avance.

Opbevaring af siliconeforme

Siliconeforme har begrænset holdbarhed og der gives ingen garanti for formens anvendelighed ud over 12 måneder. Er formen lavet med henblik på kun en afstøbning destrueres formen efter støbning.

Levering

Alt fragt til og fra Skulpturstøberiet betales af kunden dersom andet ikke er aftalt.

Direkte voks

Ved støbning ef kundens egen voks gives ingen garanti for fejl opstået af fejl i voks. Ligeledes udbetales der ingen erstatning til kunden for tab af skulptur ved fejlstøbning.

Arkiveksemplerer og markedsføring

Skulpturstøberiet forbeholder sig ret til at anvende de støbte arbejder til markedsføring af Skulpturstøberiet med angivelse af kunstnernavn. Samt at opbevare et arkiveksemplar af arbejderne som referenceeksempler