Dataansvarlig

Skulpturstøberiet er ansvarlig for indsamlede data i forbindelse med firmaets årlige Lysfest.

Skulpturstøberiet
CVR: 15091681

Vi kan kontaktes på

Tlf(45+) 70220040
Skulpturstøberiet
Løvholmen 9
DK-5700 Svendborg

Formålet med dataindsamlingen

Data der indsamles omfatter navn, email og antal tilmeldte gæster til årets Lysfest, og anvendes udelukkende til at få overblik over forventet antal gæster, og som grundlag for udsendelse af nyhedsbrev

Dataindsamling og opbevaring

Der registreres ikke IP adresser

Data deles ikke med andre

Det registreres om modtager har åbnet nyhedsmail.

Data opbevares på servere hos SURFTOWNNET Per Henrik Lings Alle 4, 4. København

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi gennemgår periodisk vore behov for opbevaring af
oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.
Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet og data slettes fra server øjeblikkeligt.
Har du brug for hjælp til dette er du velkommen til at kontakte os

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal
du kontakte os.
Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets
vejledning om de registreredes rettigheder, som du
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet,
hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
.